Skip to main content

Kamiš značenje

šta znači Kamiš

Na latinici: Definicija i značenje reči Kamiš (tur. Kami§) cev na luli za pušenje, čibuk.

Reč Kamiš sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. Ками§) цев на лули за пушење, чибук.


KAMEN U BUBREGU Kamen u bubregu se definiše kao prisustvo kamena u sabirnim tubulima,...
Kamdžija bič; kandžija....
Kamfor bela smola kamforovog drveta, sagorljiva i jakog mirisa i ukusa; upo...
Kamfin hen. materija koja se pomoću joda dobiva iz kamfora; mešavina terpe...
Kamufdirati prerušiti, prerušavati; voj. obojiti ratni materijal tako da se ne...
Kamuflaža prerušivanj-e, prerušenje, preobražavanje; voj. bojadi-sanje ratnog...
Sve reči na slovo k