Skip to main content

Kod

Šta znači Kod


Kod značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kod (od francuske reči: code) l. šifra, ključ; 2. međunarodni naziv za sistem znakova za signalizaciju i sporazumevanje.

Reč Kod napisana unazad: dok

Kod se sastoji od 3 slova.

sta je Kod

Slično:
Šta znači Kod Napoleon francuski građanski zakonik koji je nazvan tako po tome š...
Šta znači Kodicil prav. dodatak testamentu koji sadrži neke sporednije i man...
Šta znači Kodificirati sastavljati zakonik, sastaviti zakonik ....
Šta znači Kodifikacija pribiranje pojedinačnih zakona i njihovo sređivanje i unoš...
Šta znači Kodifikator sastavljač zakonika ....
Šta znači Kodirekcija sauprava, saupravljanje....