Skip to main content

Kodirekcija

Šta znači Kodirekcija


Kodirekcija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kodirekcija (od latinske reči: codirectio) sauprava, saupravljanje.

Reč Kodirekcija napisana unazad: ajickeridok

Kodirekcija se sastoji od 11 slova.

sta je Kodirekcija

Slično:
Šta znači Kod Napoleon francuski građanski zakonik koji je nazvan tako po tome š...
Šta znači Kodicil prav. dodatak testamentu koji sadrži neke sporednije i man...
Šta znači Kodificirati sastavljati zakonik, sastaviti zakonik ....
Šta znači Kodifikacija pribiranje pojedinačnih zakona i njihovo sređivanje i unoš...
Šta znači Kodifikator sastavljač zakonika ....
Šta znači Kodirekcija sauprava, saupravljanje....