Skip to main content

Kodifikator

Šta znači Kodifikator


Kodifikator značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kodifikator (od latinske reči: codificator) sastavljač zakonika (ili: zbornika zakona).

Reč Kodifikator napisana unazad: rotakifidok

Kodifikator se sastoji od 11 slova.

sta je Kodifikator

Slično:
Šta znači Kod Napoleon francuski građanski zakonik koji je nazvan tako po tome š...
Šta znači Kodicil prav. dodatak testamentu koji sadrži neke sporednije i man...
Šta znači Kodificirati sastavljati zakonik, sastaviti zakonik ....
Šta znači Kodifikacija pribiranje pojedinačnih zakona i njihovo sređivanje i unoš...
Šta znači Kodifikator sastavljač zakonika ....
Šta znači Kodirekcija sauprava, saupravljanje....