Skip to main content

Kodicil

Šta znači Kodicil


Kodicil značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kodicil (latinski codicillus deminutiv: od codex) pravo: dodatak testamentu koji sadrži neke sporednije i manje važne odredbe; takođe: testamenat koji nije sastavljen u propisnom obliku i pred dovoljnim brojem svedoka; kodicilarna klauzula odredba po kojoj jedan testamenat treba smatrati kao kodicil u slučaju da ne bude priznat kao pravi.

Reč Kodicil napisana unazad: licidok

Kodicil se sastoji od 7 slova.

sta je Kodicil

Slično:
Šta znači Kod Napoleon francuski građanski zakonik koji je nazvan tako po tome š...
Šta znači Kodicil prav. dodatak testamentu koji sadrži neke sporednije i man...
Šta znači Kodificirati sastavljati zakonik, sastaviti zakonik ....
Šta znači Kodifikacija pribiranje pojedinačnih zakona i njihovo sređivanje i unoš...
Šta znači Kodifikator sastavljač zakonika ....
Šta znači Kodirekcija sauprava, saupravljanje....