Skip to main content

Kodifikacija

Šta znači Kodifikacija


Kodifikacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kodifikacija (latinski codex zakonik, facere činiti, praviti) pribiranje pojedinačnih zakona i njihovo sređivanje i unošenje u jedno jedinstveno, sistematsko delo.

Reč Kodifikacija napisana unazad: ajicakifidok

Kodifikacija se sastoji od 12 slova.

sta je Kodifikacija

Slično:
Šta znači Kod Napoleon francuski građanski zakonik koji je nazvan tako po tome š...
Šta znači Kodicil prav. dodatak testamentu koji sadrži neke sporednije i man...
Šta znači Kodificirati sastavljati zakonik, sastaviti zakonik ....
Šta znači Kodifikacija pribiranje pojedinačnih zakona i njihovo sređivanje i unoš...
Šta znači Kodifikator sastavljač zakonika ....
Šta znači Kodirekcija sauprava, saupravljanje....