Skip to main content

Kodificirati

Šta znači Kodificirati


Kodificirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kodificirati (latinski codex zakonik, facere činiti, praviti) sastavljati zakonik, sastaviti zakonik (ili: zbornik zakona).

Reč Kodificirati napisana unazad: itaricifidok

Kodificirati se sastoji od 12 slova.

sta je Kodificirati

Slično:
Šta znači Kod Napoleon francuski građanski zakonik koji je nazvan tako po tome š...
Šta znači Kodicil prav. dodatak testamentu koji sadrži neke sporednije i man...
Šta znači Kodificirati sastavljati zakonik, sastaviti zakonik ....
Šta znači Kodifikacija pribiranje pojedinačnih zakona i njihovo sređivanje i unoš...
Šta znači Kodifikator sastavljač zakonika ....
Šta znači Kodirekcija sauprava, saupravljanje....