Skip to main content

Koda

Šta znači Koda


Koda značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koda (od italijanske reči: coda, latinski cauda rep) muz. završetak jednog muzičkog komada; post. stihovi kao dodatak uz sonet.

Reč Koda napisana unazad: adok

Koda se sastoji od 4 slova.

sta je Koda

Slično:
Šta znači Kod Napoleon francuski građanski zakonik koji je nazvan tako po tome š...
Šta znači Kodicil prav. dodatak testamentu koji sadrži neke sporednije i man...
Šta znači Kodificirati sastavljati zakonik, sastaviti zakonik ....
Šta znači Kodifikacija pribiranje pojedinačnih zakona i njihovo sređivanje i unoš...
Šta znači Kodifikator sastavljač zakonika ....
Šta znači Kodirekcija sauprava, saupravljanje....