Skip to main content

Kodak

Šta znači Kodak


Kodak značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kodak (Kodak) izmišljeno fabričko ime kao zaštitni znak za američkoengleske proizvode fotografskih aparata i filmova; fotografski aparat.

Reč Kodak napisana unazad: kadok

Kodak se sastoji od 5 slova.

sta je Kodak

Slično:
Šta znači Kod Napoleon francuski građanski zakonik koji je nazvan tako po tome š...
Šta znači Kodicil prav. dodatak testamentu koji sadrži neke sporednije i man...
Šta znači Kodificirati sastavljati zakonik, sastaviti zakonik ....
Šta znači Kodifikacija pribiranje pojedinačnih zakona i njihovo sređivanje i unoš...
Šta znači Kodifikator sastavljač zakonika ....
Šta znači Kodirekcija sauprava, saupravljanje....