Skip to main content

Kodebitor

Šta znači Kodebitor


Kodebitor značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kodebitor (od latinske reči: codebitor) sadužnik.

Reč Kodebitor napisana unazad: rotibedok

Kodebitor se sastoji od 9 slova.

sta je Kodebitor

Slično:
Šta znači Kod Napoleon francuski građanski zakonik koji je nazvan tako po tome š...
Šta znači Kodicil prav. dodatak testamentu koji sadrži neke sporednije i man...
Šta znači Kodificirati sastavljati zakonik, sastaviti zakonik ....
Šta znači Kodifikacija pribiranje pojedinačnih zakona i njihovo sređivanje i unoš...
Šta znači Kodifikator sastavljač zakonika ....
Šta znači Kodirekcija sauprava, saupravljanje....