Skip to main content

Kodecernent

Šta znači Kodecernent


Kodecernent značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kodecernent (od latinske reči: codecernere saodlučiti, sarep!iti) učesnik u donošenju odluke, saradnik na donošenju odluke.

Reč Kodecernent napisana unazad: tnenrecedok

Kodecernent se sastoji od 11 slova.

sta je Kodecernent

Slično:
Šta znači Kod Napoleon francuski građanski zakonik koji je nazvan tako po tome š...
Šta znači Kodicil prav. dodatak testamentu koji sadrži neke sporednije i man...
Šta znači Kodificirati sastavljati zakonik, sastaviti zakonik ....
Šta znači Kodifikacija pribiranje pojedinačnih zakona i njihovo sređivanje i unoš...
Šta znači Kodifikator sastavljač zakonika ....
Šta znači Kodirekcija sauprava, saupravljanje....