Skip to main content

Kodein

Šta znači Kodein


Kodein značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kodein (od grčke reči: kodeia makova čaura, od latinske reči: codeinum) hež. alkaloid koji se nalazi u opijumu, spravlja se veštački iz morfina, ali je blaži od ovoga; upotrebljava se kao sredstvo za smirenje kašlja, bolova i živčane napetosti.

Reč Kodein napisana unazad: niedok

Kodein se sastoji od 6 slova.

sta je Kodein

Slično:
Šta znači Kod Napoleon francuski građanski zakonik koji je nazvan tako po tome š...
Šta znači Kodicil prav. dodatak testamentu koji sadrži neke sporednije i man...
Šta znači Kodificirati sastavljati zakonik, sastaviti zakonik ....
Šta znači Kodifikacija pribiranje pojedinačnih zakona i njihovo sređivanje i unoš...
Šta znači Kodifikator sastavljač zakonika ....
Šta znači Kodirekcija sauprava, saupravljanje....