Skip to main content

Kodeks kartaceus

Šta znači Kodeks kartaceus


Kodeks kartaceus značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kodeks kartaceus (latinski codex chartaceus) stari rukopis napisan na hartiji.

Reč Kodeks kartaceus napisana unazad: suecatrak skedok

Kodeks kartaceus se sastoji od 16 slova.

sta je Kodeks kartaceus

Slično:
Šta znači Kod Napoleon francuski građanski zakonik koji je nazvan tako po tome š...
Šta znači Kodicil prav. dodatak testamentu koji sadrži neke sporednije i man...
Šta znači Kodificirati sastavljati zakonik, sastaviti zakonik ....
Šta znači Kodifikacija pribiranje pojedinačnih zakona i njihovo sređivanje i unoš...
Šta znači Kodifikator sastavljač zakonika ....
Šta znači Kodirekcija sauprava, saupravljanje....