Skip to main content

Kodeks manuskriptus

Šta znači Kodeks manuskriptus


Kodeks manuskriptus značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kodeks manuskriptus (latinski codex manuscriptus) delo u rukopisu, naročito: stari rukopis.

Reč Kodeks manuskriptus napisana unazad: sutpirksunam skedok

Kodeks manuskriptus se sastoji od 19 slova.

sta je Kodeks manuskriptus

Slično:
Šta znači Kod Napoleon francuski građanski zakonik koji je nazvan tako po tome š...
Šta znači Kodicil prav. dodatak testamentu koji sadrži neke sporednije i man...
Šta znači Kodificirati sastavljati zakonik, sastaviti zakonik ....
Šta znači Kodifikacija pribiranje pojedinačnih zakona i njihovo sređivanje i unoš...
Šta znači Kodifikator sastavljač zakonika ....
Šta znači Kodirekcija sauprava, saupravljanje....