Skip to main content

Kodeks

Šta znači Kodeks


Kodeks značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kodeks (latinski codex trupac, deblo, panj; knjiga, jer su stari pisali na drvenim tablicama prevučenim voskom, caudex beležnica) zakonik, zbornik zakona; rukopis; figurativno: propis, propisi, pravila.

Reč Kodeks napisana unazad: skedok

Kodeks se sastoji od 6 slova.

sta je Kodeks

Slično:
Šta znači Kod Napoleon francuski građanski zakonik koji je nazvan tako po tome š...
Šta znači Kodicil prav. dodatak testamentu koji sadrži neke sporednije i man...
Šta znači Kodificirati sastavljati zakonik, sastaviti zakonik ....
Šta znači Kodifikacija pribiranje pojedinačnih zakona i njihovo sređivanje i unoš...
Šta znači Kodifikator sastavljač zakonika ....
Šta znači Kodirekcija sauprava, saupravljanje....