Skip to main content

Kodivizija

Šta znači Kodivizija


Kodivizija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kodivizija (od latinske reči: codivisio) sporedna podela nečega po drugom nekom načelu.

Reč Kodivizija napisana unazad: ajizividok

Kodivizija se sastoji od 10 slova.

sta je Kodivizija

Slično:
Šta znači Kod Napoleon francuski građanski zakonik koji je nazvan tako po tome š...
Šta znači Kodicil prav. dodatak testamentu koji sadrži neke sporednije i man...
Šta znači Kodificirati sastavljati zakonik, sastaviti zakonik ....
Šta znači Kodifikacija pribiranje pojedinačnih zakona i njihovo sređivanje i unoš...
Šta znači Kodifikator sastavljač zakonika ....
Šta znači Kodirekcija sauprava, saupravljanje....