Skip to main content

Legalno značenje

šta znači Legalno

Na latinici: Definicija i značenje reči Legalno Legalno znači u skladu sa zakonima. Suprotno legalnom je nelegalno.

Reč Legalno sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: Легално значи у складу са законима. Супротно легалном је нелегално.


Legalno Legalno znači u skladu sa zakonima. Suprotno legalnom je nelegalno....
Leghorn l. vrsta belih kokoši, nastala ukrštanjem italijanskih i španskih ko...
Legura v. legatura. ...
Leguminoze pl. bog. mahunare, mahunaste biljke....
Leguminoza hranljivi - preparat koji se dobiva od brašna ploda mahunastih bilj...
Legumin belančevinasta materija u plodovima mahunastih biljaka, slična kaze...
Sve reči na slovo l