Skip to main content

Legumin značenje

šta znači Legumin

Na latinici: Definicija i značenje reči Legumin (latinski legumen) belančevinasta materija u plodovima mahunastih biljaka, slična kazeiiu, biljni kazein.

Reč Legumin sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. легумен) беланчевинаста материја у плодовима махунастих биљака, слична казеииу, биљни казеин.


Legalno Legalno znači u skladu sa zakonima. Suprotno legalnom je nelegalno....
Leghorn l. vrsta belih kokoši, nastala ukrštanjem italijanskih i španskih ko...
Legura v. legatura. ...
Leguminoze pl. bog. mahunare, mahunaste biljke....
Leguminoza hranljivi - preparat koji se dobiva od brašna ploda mahunastih bilj...
Legumin belančevinasta materija u plodovima mahunastih biljaka, slična kaze...
Sve reči na slovo l