Skip to main content

Leguminoze značenje

šta znači Leguminoze

Na latinici: Definicija i značenje reči Leguminoze (od latinske reči: leguminosae) pl. bog. mahunare, mahunaste biljke.

Reč Leguminoze sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. легуминосае) пл. бог. махунаре, махунасте биљке.


Legalno Legalno znači u skladu sa zakonima. Suprotno legalnom je nelegalno....
Leghorn l. vrsta belih kokoši, nastala ukrštanjem italijanskih i španskih ko...
Legura v. legatura. ...
Leguminoze pl. bog. mahunare, mahunaste biljke....
Leguminoza hranljivi - preparat koji se dobiva od brašna ploda mahunastih bilj...
Legumin belančevinasta materija u plodovima mahunastih biljaka, slična kaze...
Sve reči na slovo l