Skip to main content

Leghorn značenje

šta znači Leghorn

Na latinici: Definicija i značenje reči Leghorn (po eng. imenuod italijanske reči: grada Livorna — Leghorn) l. vrsta belih kokoši, nastala ukrštanjem italijanskih i španskih kokoši; gaji se i kod nas; 2. vrsta pletene slame za šešire i šešir od takve slame.

Reč Leghorn sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (по енг. имену итал. града Ливорна — Легхорн) л. врста белих кокоши, настала укрштањем италијанских и шпанских кокоши; гаји се и код нас; 2. врста плетене сламе за шешире и шешир од такве сламе.


Legalno Legalno znači u skladu sa zakonima. Suprotno legalnom je nelegalno....
Leghorn l. vrsta belih kokoši, nastala ukrštanjem italijanskih i španskih ko...
Legura v. legatura. ...
Leguminoze pl. bog. mahunare, mahunaste biljke....
Leguminoza hranljivi - preparat koji se dobiva od brašna ploda mahunastih bilj...
Legumin belančevinasta materija u plodovima mahunastih biljaka, slična kaze...
Sve reči na slovo l