Skip to main content

Leguminoza značenje

šta znači Leguminoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Leguminoza (od latinske reči: leguminosa) hranljivi - preparat koji se dobiva od brašna ploda mahunastih biljaka pomešanog sa brašnom pšenice ili raži; daje hranljive supe (ili: juhe) koje želudac lako vari.

Reč Leguminoza sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. легуминоса) хранљиви - препарат који се добива од брашна плода махунастих биљака помешаног са брашном пшенице или ражи; даје хранљиве супе (или: јухе) које желудац лако вари.


Legalno Legalno znači u skladu sa zakonima. Suprotno legalnom je nelegalno....
Leghorn l. vrsta belih kokoši, nastala ukrštanjem italijanskih i španskih ko...
Legura v. legatura. ...
Leguminoze pl. bog. mahunare, mahunaste biljke....
Leguminoza hranljivi - preparat koji se dobiva od brašna ploda mahunastih bilj...
Legumin belančevinasta materija u plodovima mahunastih biljaka, slična kaze...
Sve reči na slovo l