Skip to main content

Luf značenje

šta znači Luf

Na latinici: Definicija i značenje reči Luf (eng. loof) mor. strana izložena vetru.

Reč Luf sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (енг. лооф) мор. страна изложена ветру.


Luft-linija vazdušna linija, tj. najkraće rastojanje između dva mesta na Zemlj...
Luftirati vetriti, prove-travati....
Luftbalon (nem. Luft vazduh, fr. ballon vazdušni balon, aerostat...
Luftbad med. vazdušno kupanje, lečenje pomoću svetlosti i vazduha; up. foto...
Luft vazduh....
Luf mor. strana izložena vetru....
Sve reči na slovo l