Skip to main content

Luf značenje

Šta znači Luf


Luf

latinica:

Definicija i značenje reči Luf (eng. loof) mor. strana izložena vetru.

Reč Luf napisana unazad: ful

Luf se sastoji od 3 slova.

sta je Luf

Slično:
Luft-linija vazdušna linija, tj. najkraće rastojanje između dva mesta...
Luftirati vetriti, prove-travati....
Luftbalon (nem. Luft vazduh, fr. ballon vazdušni balon, aerostat...
Luftbad med. vazdušno kupanje, lečenje pomoću svetlosti i vazduha;...
Luft vazduh....
Luf mor. strana izložena vetru....
Sve reči na slovo l