Skip to main content

Luft značenje

šta znači Luft

Na latinici: Definicija i značenje reči Luft (nem. Luft) vazduh.

Reč Luft sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (нем. Луфт) ваздух.


Luft-linija vazdušna linija, tj. najkraće rastojanje između dva mesta na Zemlj...
Luftirati vetriti, prove-travati....
Luftbalon (nem. Luft vazduh, fr. ballon vazdušni balon, aerostat...
Luftbad med. vazdušno kupanje, lečenje pomoću svetlosti i vazduha; up. foto...
Luft vazduh....
Luf mor. strana izložena vetru....
Sve reči na slovo l