Skip to main content

Luftirati značenje

šta znači Luftirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Luftirati (nem. Luft, liiften) vetriti, prove-travati.

Reč Luftirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нем. Луфт, лиифтен) ветрити, прове-травати.


Luft-linija vazdušna linija, tj. najkraće rastojanje između dva mesta na Zemlj...
Luftirati vetriti, prove-travati....
Luftbalon (nem. Luft vazduh, fr. ballon vazdušni balon, aerostat...
Luftbad med. vazdušno kupanje, lečenje pomoću svetlosti i vazduha; up. foto...
Luft vazduh....
Luf mor. strana izložena vetru....
Sve reči na slovo l