Skip to main content

Luftirati značenje

Šta znači Luftirati


Luftirati

latinica:

Definicija i značenje reči Luftirati (od nemačke reči: Luft, liiften) vetriti, provetravati.

Reč Luftirati napisana unazad: itaritful

Luftirati se sastoji od 9 slova.

sta je Luftirati

Slično:
Luft-linija vazdušna linija, tj. najkraće rastojanje između dva mesta...
Luftirati vetriti, prove-travati....
Luftbalon (nem. Luft vazduh, fr. ballon vazdušni balon, aerostat...
Luftbad med. vazdušno kupanje, lečenje pomoću svetlosti i vazduha;...
Luft vazduh....
Luf mor. strana izložena vetru....
Sve reči na slovo l