Skip to main content

Luft-linija značenje

šta znači Luft-linija

Na latinici: Definicija i značenje reči Luft-linija (nem. Luft, latinski Ipea) vazdušna linija, tj. najkraće rastojanje između dva mesta na Zemljinoj površini.

Reč Luft-linija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нем. Луфт, лат. Ипеа) ваздушна линија, тј. најкраће растојање између два места на Земљиној површини.


Luft-linija vazdušna linija, tj. najkraće rastojanje između dva mesta na Zemlj...
Luftirati vetriti, prove-travati....
Luftbalon (nem. Luft vazduh, fr. ballon vazdušni balon, aerostat...
Luftbad med. vazdušno kupanje, lečenje pomoću svetlosti i vazduha; up. foto...
Luft vazduh....
Luf mor. strana izložena vetru....
Sve reči na slovo l