Skip to main content

Luftbad značenje

šta znači Luftbad

Na latinici: Definicija i značenje reči Luftbad (nem. Luftbad)medicina: vazdušno kupanje, lečenje pomoću svetlosti i vazduha; up. fototerapija

Reč Luftbad sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Луфтбад) мед. ваздушно купање, лечење помоћу светлости и ваздуха; уп. фототерапија


Luft-linija vazdušna linija, tj. najkraće rastojanje između dva mesta na Zemlj...
Luftirati vetriti, prove-travati....
Luftbalon (nem. Luft vazduh, fr. ballon vazdušni balon, aerostat...
Luftbad med. vazdušno kupanje, lečenje pomoću svetlosti i vazduha; up. foto...
Luft vazduh....
Luf mor. strana izložena vetru....
  • 2022-12-12 10:51:33

    Gospoja

Sve reči na slovo l