Skip to main content

Mima značenje

Šta znači Mima


Mima

latinica:

Definicija i značenje reči Mima (od grčke reči: mimos, latinski mimus) podražavanje; lakrdije, šaljiva igra kod starih Grka i Rimljana koja se poglavito sastojala u komičnom podražavanju raznih karaktera i tipova; mimska umetnica, baletska igračica.

Reč Mima napisana unazad: amim

Mima se sastoji od 4 slova.

sta je Mima

Slično:
Mimolog podražavalac, veštak u podražavanju drugoga. ...
Mimoza bog. porodica biljaka veoma srodnih sa leptira-stim biljk...
Mimodrama mimički pozorišni komad, mimička drama....
Mimografija pisanje mimičkih pozorišnih komada i drama....
Mimograf pisac mimičkih pozorišnih komada...
Mimički podražavan, koji podražava, koji predstavlja pokretima ne...
Sve reči na slovo m