Skip to main content

Mimograf značenje

Šta znači Mimograf


Mimograf

latinica:

Definicija i značenje reči Mimograf (od grčke reči: mimos, grapho pišem) pisac mimičkih pozorišnih komada

Reč Mimograf napisana unazad: fargomim

Mimograf se sastoji od 8 slova.

sta je Mimograf

Slično:
Mimolog podražavalac, veštak u podražavanju drugoga. ...
Mimoza bog. porodica biljaka veoma srodnih sa leptira-stim biljk...
Mimodrama mimički pozorišni komad, mimička drama....
Mimografija pisanje mimičkih pozorišnih komada i drama....
Mimograf pisac mimičkih pozorišnih komada...
Mimički podražavan, koji podražava, koji predstavlja pokretima ne...
Sve reči na slovo m