Skip to main content

Mimografija značenje

Šta znači Mimografija


Mimografija

latinica:

Definicija i značenje reči Mimografija (od grčke reči: mimos, graphia) pisanje mimičkih pozorišnih komada i drama.

Reč Mimografija napisana unazad: ajifargomim

Mimografija se sastoji od 11 slova.

sta je Mimografija

Slično:
Mimolog podražavalac, veštak u podražavanju drugoga. ...
Mimoza bog. porodica biljaka veoma srodnih sa leptira-stim biljk...
Mimodrama mimički pozorišni komad, mimička drama....
Mimografija pisanje mimičkih pozorišnih komada i drama....
Mimograf pisac mimičkih pozorišnih komada...
Mimički podražavan, koji podražava, koji predstavlja pokretima ne...
Sve reči na slovo m