Skip to main content

Šta znači Mimički značenje reči


Mimički

latinica:

Definicija i značenje reči Mimički (od grčke reči: mimikos podražavan, podražavački, mimos) podražavan, koji podražava, koji predstavlja pokretima nekoga drugog, podražavajući; koji spada u mimiku; mimičko predstavljanje predstavljanje podražavanjem pokreta; mimičke veštine veštine podražavanja; mimički umetnici glumci.

Reč Mimički napisana unazad: ikčimim

Mimički se sastoji od 7 slova.

sta je Mimički

Slično:
Mimolog podražavalac, veštak u podražavanju drugoga. ...
Mimoza bog. porodica biljaka veoma srodnih sa leptira-stim biljk...
Mimodrama mimički pozorišni komad, mimička drama....
Mimografija pisanje mimičkih pozorišnih komada i drama....
Mimograf pisac mimičkih pozorišnih komada...
Mimički podražavan, koji podražava, koji predstavlja pokretima ne...
Sve reči na slovo m