Skip to main content

Šta znači Mimoza značenje reči


Mimoza

latinica:

Definicija i značenje reči Mimoza (od latinske reči: mimosa, iš. mimoso) bog. porodica biljaka veoma srodnih sa leptirastim biljkama, samo sa zrakastim cvetovima; naročito je zanimljiva takozvani: mimoza pudika (latinski mimosa pudica „stidljiva mimoza"), čiji se listići pri dodiru sklapaju.

Reč Mimoza napisana unazad: azomim

Mimoza se sastoji od 6 slova.

sta je Mimoza

Slično:
Mimolog podražavalac, veštak u podražavanju drugoga. ...
Mimoza bog. porodica biljaka veoma srodnih sa leptira-stim biljk...
Mimodrama mimički pozorišni komad, mimička drama....
Mimografija pisanje mimičkih pozorišnih komada i drama....
Mimograf pisac mimičkih pozorišnih komada...
Mimički podražavan, koji podražava, koji predstavlja pokretima ne...
Sve reči na slovo m