Skip to main content

Mimolog značenje

Šta znači Mimolog


Mimolog

latinica:

Definicija i značenje reči Mimolog (od grčke reči: mimos, logos) podražavalac, veštak u podražavanju drugoga.

Reč Mimolog napisana unazad: golomim

Mimolog se sastoji od 7 slova.

sta je Mimolog

Slično:
Mimolog podražavalac, veštak u podražavanju drugoga. ...
Mimoza bog. porodica biljaka veoma srodnih sa leptira-stim biljk...
Mimodrama mimički pozorišni komad, mimička drama....
Mimografija pisanje mimičkih pozorišnih komada i drama....
Mimograf pisac mimičkih pozorišnih komada...
Mimički podražavan, koji podražava, koji predstavlja pokretima ne...
Sve reči na slovo m