Skip to main content

Mimanza značenje

Šta znači Mimanza


Mimanza

latinica:

Definicija i značenje reči Mimanza (sanskrt: mimangsa) fil. naziv jednog indijskog filozofskog sistema panteističkog pravca, koji smatra supstanciju kao jedino što je stvarno, a sve ostalo kao puku varku i obmanu.

Reč Mimanza napisana unazad: aznamim

Mimanza se sastoji od 7 slova.

sta je Mimanza

Slično:
Mimolog podražavalac, veštak u podražavanju drugoga. ...
Mimoza bog. porodica biljaka veoma srodnih sa leptira-stim biljk...
Mimodrama mimički pozorišni komad, mimička drama....
Mimografija pisanje mimičkih pozorišnih komada i drama....
Mimograf pisac mimičkih pozorišnih komada...
Mimički podražavan, koji podražava, koji predstavlja pokretima ne...
Sve reči na slovo m