Skip to main content

Mimbera značenje

Šta znači Mimbera


Mimbera

latinica:

Definicija i značenje reči Mimbera (od turske reči: minber, mimber) propovedaonica u džamiji s koje se govori petkom i na Bajram.

Reč Mimbera napisana unazad: arebmim

Mimbera se sastoji od 7 slova.

sta je Mimbera

Slično:
Mimolog podražavalac, veštak u podražavanju drugoga. ...
Mimoza bog. porodica biljaka veoma srodnih sa leptira-stim biljk...
Mimodrama mimički pozorišni komad, mimička drama....
Mimografija pisanje mimičkih pozorišnih komada i drama....
Mimograf pisac mimičkih pozorišnih komada...
Mimički podražavan, koji podražava, koji predstavlja pokretima ne...
Sve reči na slovo m