Skip to main content

Mimeograf značenje

Šta znači Mimeograf


Mimeograf

latinica:

Definicija i značenje reči Mimeograf (od grčke reči: mimos, grapho pišem, beležim) aparat za umnožavanje pisanih stvari (pronalazak Edisonov).

Reč Mimeograf napisana unazad: fargoemim

Mimeograf se sastoji od 9 slova.

sta je Mimeograf

Slično:
Mimolog podražavalac, veštak u podražavanju drugoga. ...
Mimoza bog. porodica biljaka veoma srodnih sa leptira-stim biljk...
Mimodrama mimički pozorišni komad, mimička drama....
Mimografija pisanje mimičkih pozorišnih komada i drama....
Mimograf pisac mimičkih pozorišnih komada...
Mimički podražavan, koji podražava, koji predstavlja pokretima ne...
Sve reči na slovo m