Skip to main content

Mimeza značenje

Šta znači Mimeza


Mimeza

latinica:

Definicija i značenje reči Mimeza (od grčke reči: mimesis podražavanje) 1. podražavanje pokreta i ponašanja nekoga čoveka; 2.retorika: podrugljivo ponavljanje čijih reči; podražavanje uopšte, npr.: „On će doći, ja velim." „Hm! . . . On će doći, ja velim."

Reč Mimeza napisana unazad: azemim

Mimeza se sastoji od 6 slova.

sta je Mimeza

Slično:
Mimolog podražavalac, veštak u podražavanju drugoga. ...
Mimoza bog. porodica biljaka veoma srodnih sa leptira-stim biljk...
Mimodrama mimički pozorišni komad, mimička drama....
Mimografija pisanje mimičkih pozorišnih komada i drama....
Mimograf pisac mimičkih pozorišnih komada...
Mimički podražavan, koji podražava, koji predstavlja pokretima ne...
Sve reči na slovo m