Skip to main content

Mimičar značenje

Šta znači Mimičar


Mimičar

latinica:

Definicija i značenje reči Mimičar (od grčke reči: mimos) veštak u podražavanju i predstavljanju nekog drugog, glumac; šaljivčina, lakrdijaš.

Reč Mimičar napisana unazad: račimim

Mimičar se sastoji od 7 slova.

sta je Mimičar

Slično:
Mimolog podražavalac, veštak u podražavanju drugoga. ...
Mimoza bog. porodica biljaka veoma srodnih sa leptira-stim biljk...
Mimodrama mimički pozorišni komad, mimička drama....
Mimografija pisanje mimičkih pozorišnih komada i drama....
Mimograf pisac mimičkih pozorišnih komada...
Mimički podražavan, koji podražava, koji predstavlja pokretima ne...
Sve reči na slovo m