Skip to main content

Mimika značenje

Šta znači Mimika


Mimika

latinica:

Definicija i značenje reči Mimika (od grčke reči: mimos) označava izrazne pojave na licu ukoliko ove počivaju na pokretima mišića.

Reč Mimika napisana unazad: akimim

Mimika se sastoji od 6 slova.

sta je Mimika

Slično:
Mimolog podražavalac, veštak u podražavanju drugoga. ...
Mimoza bog. porodica biljaka veoma srodnih sa leptira-stim biljk...
Mimodrama mimički pozorišni komad, mimička drama....
Mimografija pisanje mimičkih pozorišnih komada i drama....
Mimograf pisac mimičkih pozorišnih komada...
Mimički podražavan, koji podražava, koji predstavlja pokretima ne...
Sve reči na slovo m