Skip to main content

Mimikrija značenje

Šta znači Mimikrija


Mimikrija

latinica:

Definicija i značenje reči Mimikrija (eng. mimicry od od grčke reči: mimikos podražavački) zoologija:, bog. stalna ili privremena sličnost po obliku, boji i drugim spoljnim osobinama nekih životinja, u manjoj meri i biljaka, sa okolinom u kojoj obično žive (sa granjem, lišćem, korom drveća, kamenjem i dr.), usled čega ih je teško prepoznati kada su na tim predmetima; takođe: velika sličnost jednih životinja s drugim, tako da ih je teško razlikovati, iako između sebe nemaju nikakve druge veze sem te spoljne sličnosti (npr. neki leptirovi liče na osice, zbog čega se neprijatelji ne usuđuju da ih napadaju).

Reč Mimikrija napisana unazad: ajirkimim

Mimikrija se sastoji od 9 slova.

sta je Mimikrija

Slično:
Mimolog podražavalac, veštak u podražavanju drugoga. ...
Mimoza bog. porodica biljaka veoma srodnih sa leptira-stim biljk...
Mimodrama mimički pozorišni komad, mimička drama....
Mimografija pisanje mimičkih pozorišnih komada i drama....
Mimograf pisac mimičkih pozorišnih komada...
Mimički podražavan, koji podražava, koji predstavlja pokretima ne...
Sve reči na slovo m