Skip to main content

Moral značenje

Šta znači Moral

Na latinici: Definicija i značenje reči Moral (latinski mos gen. moriš običaj, moralis) fil. skup običaja, naročito dobrih običaja, onih koji omogućuju povoljan i skladan opstanak i razvitak pojedinca i društva, vrlina, krepost, najviši zakon održanja ljudskog društva; misao kojoj je cilj da pouči, pouka (npr. neke priče, basne);figurativno: duševno raspoloženje, duh, hrabrost, npr. vojnički moral;isto znači i etika.

Reč Moral napisana unazad: larom

Moral se sastoji od 5 slova.

Šta je Moral

На Ћирилици: (лат. мос ген. мориш обичај, моралис) фил. скуп обичаја, нарочито добрих обичаја, оних који омогућују повољан и складан опстанак и развитак појединца и друштва, врлина, крепост, највиши закон одржања људског друштва; мисао којој је циљ да поучи, поука (нпр. неке приче, басне); фиг. душевно расположење, дух, храброст, нпр. војнички морал; уп. етика.

Slično: 
Morfotropija u kristalografiji: sličnost morfoloških i fizičkih svojstava jedinje...
Morfotomija nauka o rastavljanju i razućivanju organskih tela = anatomija....
Morfotika pl. delovi iz kojih su sastavljena prirodna, naročito organska tela...
Morfosintaksa lingv. deo gramatike koji proučava morfeme zajedno s njihovim funkc...
Morfovomija nauka o zakonima postojanja i razvijanja oblika prirodnih tela....
Morfometrija merenje oblika....
Sve reči na slovo m