Skip to main content

Morfotropija značenje

šta znači Morfotropija

Na latinici: Definicija i značenje reči Morfotropija (od grčke reči: morphe, tropos) u kristalografiji: sličnost morfoloških i fizičkih svojstava jedinjenja koja hemijski nisu znalo gna.

Reč Morfotropija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. морпхе, тропос) у кристалографији: сличност морфолошких и физичких својстава једињења која хемијски нису знало гна.


Morfotropija u kristalografiji: sličnost morfoloških i fizičkih svojstava jedinje...
Morfotomija nauka o rastavljanju i razućivanju organskih tela = anatomija....
Morfotika pl. delovi iz kojih su sastavljena prirodna, naročito organska tela...
Morfosintaksa lingv. deo gramatike koji proučava morfeme zajedno s njihovim funkc...
Morfovomija nauka o zakonima postojanja i razvijanja oblika prirodnih tela....
Morfometrija merenje oblika....
Sve reči na slovo m