Skip to main content

Morfosintaksa značenje

šta znači Morfosintaksa

Na latinici: Definicija i značenje reči Morfosintaksa (od grčke reči: morphe, syntaxis) lingvistika: deo gramatike koji proučava morfeme zajedno s njihovim funkcijama, službama.

Reč Morfosintaksa sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. морпхе, сyнтаxис) лингв. део граматике који проучава морфеме заједно с њиховим функцијама, службама.


Morfotropija u kristalografiji: sličnost morfoloških i fizičkih svojstava jedinje...
Morfotomija nauka o rastavljanju i razućivanju organskih tela = anatomija....
Morfotika pl. delovi iz kojih su sastavljena prirodna, naročito organska tela...
Morfosintaksa lingv. deo gramatike koji proučava morfeme zajedno s njihovim funkc...
Morfovomija nauka o zakonima postojanja i razvijanja oblika prirodnih tela....
Morfometrija merenje oblika....
Sve reči na slovo m