Skip to main content

Nuklearan značenje

šta znači Nuklearan

Na latinici: Definicija i značenje reči Nuklearan (od latinske reči: nuclearis) bog.,zoologija:,fizika: jezgreni, jezgrin, jedreni; nuklearna fizika grana moderne fizike koja se bavi prou-čavanjem svojstva atomskog jezgra; nuklearna energija jezgrena energija atoma.

Reč Nuklearan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. нуцлеарис) бог., зоол., физ. језгрени, језгрин, једрени; нуклеарна физика грана модерне физике која се бави проу-чавањем својства атомског језгра; нуклеарна енергија језгрена енергија атома.


Nuks orah, lešnik; ii nuce zbijeno u ljusku od oraha, tj. ukratko, zbije...
Nukleus l. zool., bog. jezgro ćelije; 2. fiz. jezgro atoma....
Nukleoprotein hem. organsko jedinjenje čiji se molekuli sastoje od nukleinske kis...
Nukleoproteidi složene belančevine ogromne molekulske težine; sasta-vljeni su od b...
Nukleonika fiz. i hem. nauka o atomima i drugim elementarnim česticama, nuklea...
Nukleoni fiz. zajednički naziv za neutrone i protone, sastavne delove atomsk...
Sve reči na slovo n