Skip to main content

Nukleus značenje

šta znači Nukleus

Na latinici: Definicija i značenje reči Nukleus (latinski nucleus) l.zoologija:, bog. jezgro (ili: jedro) ćelije; 2.fizika: jezgro atoma.

Reč Nukleus sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. нуцлеус) л. зоол., бог. језгро (или: једро) ћелије; 2. физ. језгро атома.


Nuks orah, lešnik; ii nuce zbijeno u ljusku od oraha, tj. ukratko, zbije...
Nukleus l. zool., bog. jezgro ćelije; 2. fiz. jezgro atoma....
Nukleoprotein hem. organsko jedinjenje čiji se molekuli sastoje od nukleinske kis...
Nukleoproteidi složene belančevine ogromne molekulske težine; sasta-vljeni su od b...
Nukleonika fiz. i hem. nauka o atomima i drugim elementarnim česticama, nuklea...
Nukleoni fiz. zajednički naziv za neutrone i protone, sastavne delove atomsk...
Sve reči na slovo n