Skip to main content

Nuks značenje

šta znači Nuks

Na latinici: Definicija i značenje reči Nuks (latinski pih) orah, lešnik; ii nuce (latinski in pise) zbijeno u ljusku od oraha,to jest ukratko, zbijeno, sažeto; nuks vomika (latinski pih vomica)medicina: pasji orah, seme istočnoindijskog drveta (Strychnos pih vomica) koje izaziva povraćanje.

Reč Nuks sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. пих) орах, лешник; ии нуце (лат. ин писе) збијено у љуску од ораха, тј. укратко, збијено, сажето; нукс вомика (лат. пих вомица) мед. пасји орах, семе источноиндијског дрвета (Стрyцхнос пих вомица) које изазива повраћање.


Nuks orah, lešnik; ii nuce zbijeno u ljusku od oraha, tj. ukratko, zbije...
Nukleus l. zool., bog. jezgro ćelije; 2. fiz. jezgro atoma....
Nukleoprotein hem. organsko jedinjenje čiji se molekuli sastoje od nukleinske kis...
Nukleoproteidi složene belančevine ogromne molekulske težine; sasta-vljeni su od b...
Nukleonika fiz. i hem. nauka o atomima i drugim elementarnim česticama, nuklea...
Nukleoni fiz. zajednički naziv za neutrone i protone, sastavne delove atomsk...
Sve reči na slovo n