Skip to main content

Nukleoproteidi značenje

šta znači Nukleoproteidi

Na latinici: Definicija i značenje reči Nukleoproteidi (latinski nucleus, od grčke reči: protos prvi, eidos oblik, vid) složene belančevine ogromne molekulske težine; sasta-vljeni su od belančevine i nukleinske kiseline, a nalaze se prvenstveno u jedrima ćelija

Reč Nukleoproteidi sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. нуцлеус, грч. протос први, еидос облик, вид) сложене беланчевине огромне молекулске тежине; саста-вљени су од беланчевине и нуклеинске киселине, а налазе се првенствено у једрима ћелија


Nuks orah, lešnik; ii nuce zbijeno u ljusku od oraha, tj. ukratko, zbije...
Nukleus l. zool., bog. jezgro ćelije; 2. fiz. jezgro atoma....
Nukleoprotein hem. organsko jedinjenje čiji se molekuli sastoje od nukleinske kis...
Nukleoproteidi složene belančevine ogromne molekulske težine; sasta-vljeni su od b...
Nukleonika fiz. i hem. nauka o atomima i drugim elementarnim česticama, nuklea...
Nukleoni fiz. zajednički naziv za neutrone i protone, sastavne delove atomsk...
Sve reči na slovo n