Skip to main content

Nukleoprotein značenje

šta znači Nukleoprotein

Na latinici: Definicija i značenje reči Nukleoprotein (latinski nucleus, proteinum)hemija: organsko jedinjenje čiji se molekuli sastoje od nukleinske kiseline i proteina

Reč Nukleoprotein sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. нуцлеус, протеинум) хем. органско једињење чији се молекули састоје од нуклеинске киселине и протеина


Nuks orah, lešnik; ii nuce zbijeno u ljusku od oraha, tj. ukratko, zbije...
Nukleus l. zool., bog. jezgro ćelije; 2. fiz. jezgro atoma....
Nukleoprotein hem. organsko jedinjenje čiji se molekuli sastoje od nukleinske kis...
Nukleoproteidi složene belančevine ogromne molekulske težine; sasta-vljeni su od b...
Nukleonika fiz. i hem. nauka o atomima i drugim elementarnim česticama, nuklea...
Nukleoni fiz. zajednički naziv za neutrone i protone, sastavne delove atomsk...
Sve reči na slovo n