Skip to main content

Nukleoni značenje

šta znači Nukleoni

Na latinici: Definicija i značenje reči Nukleoni (latinski nucleus)fizika: zajednički naziv za neutrone i protone, sastavne delove atomskog jezgra.

Reč Nukleoni sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. нуцлеус) физ. заједнички назив за неутроне и протоне, саставне делове атомског језгра.


Nuks orah, lešnik; ii nuce zbijeno u ljusku od oraha, tj. ukratko, zbije...
Nukleus l. zool., bog. jezgro ćelije; 2. fiz. jezgro atoma....
Nukleoprotein hem. organsko jedinjenje čiji se molekuli sastoje od nukleinske kis...
Nukleoproteidi složene belančevine ogromne molekulske težine; sasta-vljeni su od b...
Nukleonika fiz. i hem. nauka o atomima i drugim elementarnim česticama, nuklea...
Nukleoni fiz. zajednički naziv za neutrone i protone, sastavne delove atomsk...
Sve reči na slovo n