Skip to main content

Nuklearna bomba značenje

šta znači Nuklearna bomba

Na latinici: Definicija i značenje reči Nuklearna bomba (latinski nucleus) bomba čije se dejstvo ostvaruje atomskom eksplozijom,to jest određenom nuklearnom (atomskom) reakcijom pri čemu se veoma brzo oslobađa ogromna količina energije vezane u atomskom jezgru.

Reč Nuklearna bomba sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. нуцлеус) бомба чије се дејство остварује атомском експлозијом, тј. одређеном нуклеарном (атомском) реакцијом при чему се веома брзо ослобађа огромна количина енергије везане у атомском језгру.


Nuks orah, lešnik; ii nuce zbijeno u ljusku od oraha, tj. ukratko, zbije...
Nukleus l. zool., bog. jezgro ćelije; 2. fiz. jezgro atoma....
Nukleoprotein hem. organsko jedinjenje čiji se molekuli sastoje od nukleinske kis...
Nukleoproteidi složene belančevine ogromne molekulske težine; sasta-vljeni su od b...
Nukleonika fiz. i hem. nauka o atomima i drugim elementarnim česticama, nuklea...
Nukleoni fiz. zajednički naziv za neutrone i protone, sastavne delove atomsk...
Sve reči na slovo n