Skip to main content

Nuklearna fisija značenje

šta znači Nuklearna fisija

Na latinici: Definicija i značenje reči Nuklearna fisija (eng. nuclear fission)fizika: razlaganje, cepanje, razbijanje atomskog jezgra urana bombardovanjem neutronima uz oslobađanje velike energije,takozvani: nuklearne energije, koja se ispoljava uglavnom u razvijenoj toploti.

Reč Nuklearna fisija sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (енг. нуцлеар фиссион) физ. разлагање, цепање, разбијање атомског језгра урана бомбардовањем неутронима уз ослобађање велике енергије, тзв. нуклеарне енергије, која се испољава углавном у развијеној топлоти.


Nuks orah, lešnik; ii nuce zbijeno u ljusku od oraha, tj. ukratko, zbije...
Nukleus l. zool., bog. jezgro ćelije; 2. fiz. jezgro atoma....
Nukleoprotein hem. organsko jedinjenje čiji se molekuli sastoje od nukleinske kis...
Nukleoproteidi složene belančevine ogromne molekulske težine; sasta-vljeni su od b...
Nukleonika fiz. i hem. nauka o atomima i drugim elementarnim česticama, nuklea...
Nukleoni fiz. zajednički naziv za neutrone i protone, sastavne delove atomsk...
Sve reči na slovo n